dugme TESTOVI SA ZAVRŠNIH i PROBNIH ISPITA

 

Dragi osmaci,

testovi sa završnog i probnog ispita na kraju školske 2019/2020. godine nisu objavljeni od strane nadležnih institucija, tako da se ne mogu naći ni na ovoj Bosketovoj stranici. Za vežbanje možete da koristite testove i njihova rešenja iz nekoliko prethodnih godina.

Srećno u daljem učenju!

Vaš Boske

 

 

zvezdica Školska 2018/2019 godina

Završni ispit održan u JUNU 2019. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

Probni ispit održan u APRILU 2019. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

 

zvezdica Školska 2017/2018 godina

Završni ispit održan u JUNU 2018. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

Probni ispit održan u APRILU 2018. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

 

zvezdica Školska 2016/2017 godina

Završni ispit održan u JUNU 2017. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

Probni ispit održan u APRILU 2017. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

 

zvezdica Školska 2015/2016 godina

Završni ispit održan u JUNU 2016. godine

Test - srpski jezik           Rešenje testa

Test - matematika           Rešenje testa

Kombinovani test            Rešenje testa

Probni ispit održan u APRILU 2016. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

 

zvezdica Školska 2014/2015 godina

Zbirke zadataka

Srpski jezik

Matematika

Kombinovana zbirka

Završni ispit održan u JUNU 2015. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

Probni ispit održan u APRILU 2015. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika            Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa

 

zvezdica Školska 2013/2014 godina

Zbirke zadataka

Srpski jezik

Matematika

Kombinovana zbirka

Završni ispit održan u JUNU 2014. godine

Test - srpski jezik             Rešenje testa

Test - matematika             Rešenje testa

Kombinovani test              Rešenje testa

Probni ispit održan u APRILU 2014. godine

Test - srpski jezik            Rešenje testa

Test - matematika           Rešenje testa

Kombinovani test             Rešenje testa