PODELA GLAGOLSKIH OBLIKA

 U srpskom jeziku postoji 14 glagolskih oblika.

  Prema tome da li razlikuju lica glagolski oblici se dele na:

☼  lične glagolske oblike

☼  nelične glagolske oblike

Lični glagolski oblici razlikuju lica i dele se na vremena (oblici imaju vremenska značenja) i načine (oblici koji nemaju vremenska značenja već označavaju neku neostvarenu radnju).

U vremena spadaju:

☼  prezent,

☼  perfekat,

☼  aorist,

☼  imperfekat,

☼  pluskvamperfekat,

☼  futur I,

U načine spadaju:

☼  imperativ,

☼  potencijal,

☼  futur II.

Nelični glagolski oblici ne razlikuju lica. U ove oblike spadaju:

☼  infinitiv,

☼  radni glagolski pridev,

☼  trpni glagolski pridev,

☼  glagolski prilog sadašnji,

☼  glagolski prilog prošli.

  Prema načinu građenja glagolski oblici se dele na:

☼  proste glagolake oblike,

☼  složene glagolske oblike.

Prosti glagolski oblici sastoje se od jedne reči i ne sadrže pomoćni glagol.

U proste glagolske oblike spadaju:

☼  prezent,

☼  aorist,

☼  imperfekat,

☼  imperativ,

☼  infinitiv,

☼  radni glagolski pridev,

☼  trpni glagolski pridev,

☼  glagolski prilog sadašnji,

☼  glagolski prilog prošli,

Složeni glagolski oblici sastoje se od dve ili više reči i sadrže pomoćni glagol.

U složene glagolske oblike spadaju:

☼  perfekat,

☼  pluskvamperfekat,

☼  futur I,

☼  potencijal,

☼  futur II.