zvezdica Marko Kraljević

Nema Srbina koji nije čuo za Marka Kraljevića, hrabrog i neustrašivog srpskog junaka koji je štitio svoj narod od surovih turskih osvajača. Iako je u stvarnom zivotu bio turski vazal i borio se na turskoj strani, u pesmama je opevan kao čovek nenadmašne snage i hrabrosti koji se borio protiv Turaka sa slobodu potlačenog srpskog naroda.

Ostavljen na milost i nemilost surovim turskim osvajačima, siromašna srpska raja je kroz pesmu i zvuke gusala izlivala srdžbu uvređenih i slala svog nepobedivog junaka da deli megdane od istoka do zapada, da kažnjava nasilnike, oslobađa roblje i bori se za čovečnost, pravdu i poštenje. Svi koji su nasrtali na našu zemlju, svi koji su je pustošili i uništavali našli su se, licem u lice, sa strašnim Markom Kraljevićem, krupnim čovekom izuzetne snage čiji je buzdovan u ruci uvek bio žedan turske nasilničke krvi. Ovaj hrabri i nustrašivi junak dolazio je glave svima koji bi se sa njim uhvatili u koštac. Nadahnut pravdom i poštenjem, bio sudija koji je stizao svakog zločinca i kažnjavao ga za njegova nedela. Pred njegovim  podvizima, snagom i mudrošću nadmoćnost neprijatelja pretvarala se u prah i nije bilo stvora koja ga se nije plašio. Nadmoćnost Markova nad Turcima i drugim neprijateljima srpskog naroda nije izražena samo u njegovoj ogromnoj fizičkoj snazi, nego i u bistrini njegovog uma.  Iako je svakog trenutka bio spreman da bez kolebanja udari na čitavu vojsku,  da zagazi u najopasnije sukobe i suprotstavi se jačem neprijatelju čak i bez oružja, s druge strane umeo je da bude junak i po svojoj mudrosti i sposobnosti da prevari neprijatelja. Bio je tvrdoglav, prek i nagao kao retko ko, ali i lukav, strpljiv i oprezan u svakoj situaciji. Protivnike je uništavao ne samo svojom teškom snažnom rukom, nego i svojom velikom mudrošću i pameću. Njegova nadmoćnost nad jačim neprijateljem i junaštvo izvirla su iz celokupnog njegovog bića i osobina koje je posedovao. Nadahnut tugom zbog nezaslužene patnje i stradanja svog naroda i dubokom ljubavlju prema svakoj osobi koja se nađe nevolji želeo je svima da bude zaštitnik sirotinje, nesrećne, potlačene i nejake raje  i svih onih koji koji se nisu mogla sami zaštititi od teškog turskog zuluma.

Marko Kraljević, hrabri i nesalomovi junak ogromne snage i grube spoljašnjosti iza koje se krilo toplo srce puno vrlina, simbol je neiscrpne snage srpskog naroda, njegove otpornosti, istrajnosti i vere u sebe.  Kroz mit o o ovom neustrašivom prkosnom borcu i njegovim junačkim podvizima narodni pevači su opevali nepomirljivost srpskog naroda sa ropstvom i njegov neuništivi san o slobodi.

Boske

 

Pesme o Marku Kraljeviću

Pesme o Marku Kraljeviću, za razliku od pesama kosovskog ciklusa, nemaju zajedničku fabularno-kompozicijsku okosnicu. One su povezane isključivo likom junaka o kojem pevaju uz vrlo malo tačnih istorijskih podataka o njemu samom. U svim pesamama Marko je  najveći narodni junakkoga karakteriše ne samo izuzetna telesna snaga, nego i  dobro srce, poštenje i visok moral.  Istovremeno on je prinuđen da služi tuđinu, ratuje u turskoj vojsci i deli megdane kao sultanov zatočenik. Kao narodni junak Marko je zaštitnik slabih i nejakih, borac protiv nepravde, hrabro se bori sa turskim nasilnicima, njega se plaši i sam car u Stambolu, ne jednom on je doterao "cara do duvara", pa opet on je caru podređen, njegov sluga vazal.

Pesme o Marku Kraljeviću i njegovim junačkim podvizima, živo su svedočanstvo o neiscrpnoj snazi srpskog naroda, njeogovoj nesalomljivoj otpornosti, istrajnosti i veri u sebe. U tamnim vekovima ropstva, Srbi nisu očajavali već su stvarali sliku nenadmašnog junaka, pred čijim podvizima, snagom i mudrošću i turska vlast i nadmoćnost su se pretvarali u prah. Stvarajuci u svojoj mašti neustrašive i nepobedive likove poput Marka, verovali su da će se bog smilovati na njihove patnje i zaista im poslati junake takvih sposobnosti, koji će ih osloboditi teških otomanskih okova. Narodni pevači, kao pripadnici ugnjetavanog naroda bili su pritisnuti turskim nedelima i zlom koju su činili prem nedužnom narodu, pa je u njima gorela plamena žudnja za osvetom. Iz te žudnje rodio se prkosni ratoborni lik Marka Kraljevića. On je proizvod neizmirljivosti srpskog naroda sa ropstvom i životom bez slobode, pravde i ljudskog dostojanstva.  Njegovo junašvo izviralo je iz duboke ljubavi prema osobi koja je u nevolji, a najćešće je nadahnut tugom zbog utamničenog druga, ojađene sirotinje, nezaslužene patnje, unesrećene devojke, o čemu. svedoči veliki broj pesama. Markova nadmoćnost nad Turcima i nad drugim neprijateljima je nadmoćnost pravde moral i poštenja ka kojoj je težio i sam srpski narod u vekovima ropstva.