zvezdica  Gradinar 6

U kavezu je bila pitoma ptica, slobodna ptica bila je u gori.

Kada je došlo vreme, susretoše se; tako je hteo usud.

Slobodna ptica pita: " O draga, vinimo se u goru. "

Ptica u kavezu cvrkuće: " Hajde da živimo zajedno u kavezu."

 

Slobodna ptica reče: " Gde je prostora za rešetkom da se rašire krila? "

 " Avaj ", vapije ptica u kavezu, " gde ću se u oblacima odmarati bez šipke? "

Slobodna ptica kliče: " Miljeno moje, otpevaj mi pesme dubrava. "

Ptica u kavezu veli: " Sedi do mene, da te naučim govoru mudraca. "

Šumska ptica kliče: " Ah, ne, ne! Pesme se ne mogu nikada naučiti. "

Ptica u kavezu veli: " Teško meni, zaboravila sam pesme dubrava. "

 

Njihova je ljubav žarka, puna žudnje; ali one ne mogu nikada da lete krilo uz krilo.

 

Kroz rešetku na kavezu gledaju se i uzalud trude da se upoznaju.

Lepršaju čežnjivo krilima svojim i pevaju: " Hodi bliže, drago moje! "

Slobodna ptica kliče: " Ne ide, strah me zatvorenih vrata na kavezu. "

Ptica u kavezu cvrkuće: " Avaj, krila su mi iznemogla i mrtva.

 

zvezdica  Nemoguća ljubav između dve ptice

Susrele se dve ptice, jedna pitoma, ceo život zaključana u kavezu i druga, divlja šumska ptica, slobodna da leti kud god poželi. Između njih dve se rodila ljubav žarka, puna žudnje, ali nemoguća jer su se na njenom putu isprečile nepremostive prepreke.

Slobodna ptica je živela u planini, volela je svoju slobodu i svoj mir. Ona nije mogla da zamisli život na mestu na kome ne može da raširi svoja krila i poleti kuda je srce vodi. Kavez je za nju bio tamnica, ropstvo i strašno se bojala njegovih zatvorenih vrata. Nije shvatala čemu takav život služi i zašto uopšte živeti ako ne možeš slobodno da letiš i vineš se daleko u visine. Zato je pozivala pitomu pticu da joj se pridruži i leti sa njom krilo uz krilo, ali pitoma ptica to nije htela jer nije nikada izašla iz kaveza i nije znala kako je to u spoljnom svetu. Imala je strah od visina, dok se opkoljena rešetkama u svom kavezu nije  bojala ničega.  U tom svom malom skučenom domu imala je šta da jede i gde spava, imala je šipku na kojoj je mogla da se odmara. Tu je osećala sigurnost i udobnost. Jedino što joj je nedostajalo bilo je društvo. Bila je usamljena, jako usamljena i želela je nekoga u svom okruženju kako bi pobedila tu tešku samoću. Čeznula je za ljubavlju i za slobodom, ali nije imala hrabrosti da se u nju otisne. Zato je pozivala slobodnu pticu da joj se pridruži, da živi zajedno sa njom na tom mirnom i sigurnom mestu, ali slobodna ptica nije želela da bude zatvorena. Htela je da podseti pticu u kavezu na slobodu, pa je zatražila od nje da joj otpeva pesmu dubrava, pesmu koja simbol šume, luga, širine, slobode letenja i pevanja. Pitoma ptica ju je zaboravila. Živeći nametnutim i podređenim životom, sputana u kavezu, bez letenja i duženja sa ostalim pticama, izgubila je sećanje na prethodni život svojih predaka. Zaboravila je da peva pesme koje slobodno izviru iz grla, zaboravila kako je to slobodno raširiti krila i poleteti u visine.

Iako su se volele, gajile ljubav prema životu i čežnju prema slobodi, zaljubljene ptice nisu mogle da budu zajedno. Žudele su jedna za drugom, prizivale se i priželjkivale, ali sve je bilo uzalud. Zbog različitog načina života i pogleda na život, njihova ljubav nije mogla da se ostvari. Za slobodnu pticu život bez slobode, oblaka i nebeskih visina nije imao smisla, dok je pitoma ptica izgubila smisao za slobodan život i slobodnu pesmu. Osećala je strah od letenja, visine i svega novog u svom životu, pa je odabrala da živi životom nedostojnog jedne ptice, pravdajući se rečima da su njena krila iznemogla i mrtva.

Boske

Analiza

U ovoj pesmi napisanoj u prozi ceo tekst ima simbolično značenjem pa se može reći da je ona napisana u alegoriji. Ona nastaje kada se preneseno značenje proširi na celo delo.  Pored alegorije u pesmi se javlja i kontast, odnosno pesma je ispevana postupkom kontrasta (slobodna ptica - zatvorene ptica, ljubav prema visinama - strah od visina). 

Tema pesme je ljubav prema životu i slobodnom životu.

Pesnik piše o pticama, a misli na ljude i istinu o životu. Ptica je simbol duše i duha čoveka, njegovih osećanja, misli i mašte. Postoje ljudi kojima je sloboda uskraćena te žive zatvoren život poput ptice u kavezu. U tom njihovom životnom kavezu sve je određeno pravilima - kako da se misli i kako da se postupa. Iako gledano sa strane taj život se čini sigurnim i udobnim u njemu je uskraćeno mnogo toga što je čoveku potrebno. On je odvojen od svoje prave prirode, onoga što u suštini jeste i to ga čini nesrećnim. Ptica u kavezu u ovoj pesmi je simbol čoveka osuđenog na ropski život i gubitak slobode, čoveka zatvorenog duha i sputanih misli. Za razliku od života u ropstvu postoji drugačiji život, a to je život u slobodi. U njemu se slobodno maše krilima, slobodno peva, misli i mašta. Iako je pun neizvesnosti i ponekad naporan, ovaj život nema cenu jer sloboda je najveći ljudski ideal. Slobodno živeti, misliti i maštati su smisao života svakog čoveka, a slobodna ptica je simbol čoveka koji se ne pokorava i koji sledi svoju misao i svoja htenja. Pored ptica posebno preneseno značenje u pesmi imaju krila. Jedno krilo je simbol razuma (mudrosti), a drugo osećanja (ljubavi), dve stvari koje pokreću život i daju mu snagu. Ako je ljudsko biće samo, odvojeno od drugog bića koje voli ono je nesrećno i osuđeno na bol i patnju. Zato su potrebna krila kao najveća snaga ljudskog bića, da te vinu u visine i obezbede slobodan let misli i fantazije. Ko ne leti i ne živi slobodno, taj ne živi punim životom.

Boske