dugme TESTOVI SA ZAVRŠNIH ISPITA

 

zvezdica Školska 2015/2016 godina

Završni ispit održan u junu 2016. godine

Srpski jezik

Rešenje testa

Matematika

Rešenje testa

Kombinovani test

Rešenje testa

Probni ispit održan u aprilu 2016. godine

Srpski jezik

Rešenje testa

Matematika

Rešenje testa

Kombinovani test

Rešenje testa

 

zvezdica Školska 2014/2015 godina

Zbirke zadataka

Srpski jezik

Matematika

Kombinovana zbirka

Završni ispit održan u junu 2015. godine

Srpski jezik

Rešenje testa

Matematika

Rešenje testa

Kombinovani test

Rešenje testa

Probni ispit održan u aprilu 2015. godine

Srpski jezik

Rešenje testa

Matematika

Rešenje testa

Kombinovani test

Rešenje testa

 

zvezdica Školska 2013/2014 godina

Zbirke zadataka

Srpski jezik

Matematika

Kombinovana zbirka

Završni ispit održan u junu 2014. godine

Srpski jezik

Rešenje testa

Matematika

Rešenje testa

Kombinovani test

Rešenje testa

Probni ispit održan u aprilu 2014. godine

Srpski jezik

Rešenje testa

Matematika

Rešenje testa

Kombinovani test

Rešenje testa