zvezdica Tajni dnevnik Adrijana Mola

"Tajni dnevnik Adrijana Mola" predstavlja neustrašiv pogled na životne poteškoće jednog pubertetlije, neobičnog i netipičnog tinejdžera Adrijana Mola iz Velike Britanije koji odrasta u industrijskoj zoni grada u osamdesetim godinama prošlog veka.

Ovaj roman je Adrijanov vlastiti dnevnik u kojem se nižu njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju. On otvoreno piše o bračnim nesuglasicama svojih roditelja, o svom psu Sablji i svojoj platonskoj ljubavi Pandori, kao i o starcu Beksteru koga u okviru školskih aktivnosti mora da posećuje. Njegova priča je dirljiva i iskrena, a napisana je na jedan duhovit i inspirativan način.

Tokom svog odrastanja Adrijan se susreće sa bezbrojnim problemima i burom njemu teško podnošljivih i neobjašnjivih događaja. Njegov život mu se čini previše komplikovanim,  osetljiv je i nije siguran kako da se suoči sa svim poteškoćama na koje nailazi. U njegovoj duši se smenjuju različita osećanja i njegove emocije su podeljene. Nije više dete, a još uvek nije odrasla osoba.. Dok u njegovom mladom, neiskusnom umu niče želja da postane neko poseban i posveti se velikim idejama i poeziji, pred njegovim očima razara se brak njegovih nesavršenih roditelja.  Istovremeno dok sazreva i doživljava svoje „buđenje proleća“ u vezi sa devojkom koju romantično voli, ne sluti da će iskusiti svoj prvi ljubavni poraz. Da sve u njegovom životu bude još komplikovanije, njegovi roditelji nemaju nimalo razumevanja za njegove želje i snove. Ne shvataju da imaju sina intelektualca i budućeg pesnika, ne pomažu mu i ne podržavaju ga.  Adrijan spas traži u svojoj ljubavi prema Pandori: "Nazvao sam Pandoru. Posjetit će me nakon sata iz viole. Ljubav mi je još jedini spas da totalno ne poludim..." , a Pandora mu pomaže, daje mu podršku i trudi se da razume sve njegove probleme i probleme u njegovoj  porodici.

Bez obzira na sve probleme, Adrijan polako odrasta, isključuje se iz sveta odraslih kada je to potrebno za njegov vlastiti mir i bez ičije pomoći gotovo sve situacije sam rešava.

Boske

 

TAJNI DNEVNIK ADTIJANA MOLA - Sju Taunsend

Književna vrsta:
Roman

Književni rod:
Epika

Tema:
Životne poteškoće tinejdžera Adriajna,  njegovo sazrevanje i suočavanje sa poteškoćama tokom svog odrastanja.

Glavni likovi:
Adrijan, Pandora, tata George, mama Paulina, Adrijanova baka,  Bert, Dorin

Poruke:
Svakom detetu je potrebno lepo i srećno detinjstvo,

Decu treba razumeti i podržati.