PREZENT

Prezent je prost i ličan glagolski oblik koji označava radnju koja se vrši u isto vreme kada o njoj govoriš i radnju koja se dešava stalno (sve vreme).

Primeri:

Šetam po parku sa drugom. (Radnja se dešava u istom trenutku kada se o njoj govori)

Lepenica teče kroz Kragujevac. (Radnja se dešava stalno)

Prezent može da ima i neka druga značenja, a to su: pripovedački prezent koji označava radnje istovremene s nekim drugim prošlim trenutkom, prezent za budućnost koji označava radnju istovremenu sa nekom radnjom u budućnosti, kvalifikativni prezent koji označava radnje koje se vrše po nekom prirodnom redu, po običaju ili navici, prezent u poslovicama i prezent sa modalnim značenjem koji označava stav govornog lica prema još neostvarenoj radnji.

Primeri:

Vratim se kući, uzmem kišobran i odem u školu. (Pripovedački prezent)

Sutra putujemo na more. (Prezent za budućnost)

Posle leta dolazi jesen i donosi nam korpe pune zrelog voća. (Kvalifikativni prezent)

Lepa reč i gvozdena vrata otvara. (Prezent u poslovicama)

Umirem od gladi. (Prezent sa modalnim značenjem)

 

Građenje prezenta

Prezent se gradi od prezentske osnove i nastavaka za lica u jednini i množini.

Prezentska osnova se dobije kada se glagol stavi u 1. lice množine prezenta i odbije se nastavak -MO. Kod većine glagola prezentska osnova je isti kao 3. lice jednine jer u ovom licu nema nastavaka za građenje prezenta.

Nastavci za lica koji se koriste za građenje prezenta su:

1. lice jednine - m                         1. lice množine - mo

2. lice jednine - š                           2. lice množine - te

3. lice jednine - nema  nastavka    3. lice množine - ju (u)

Primer: Prezent glagola PEVATI

Prezentska osnova PEVA-

1. Ja pevam                          1. Mi pevamo

2. Ti pevaš                            2. Vi pevate

3. On/Ona/Ono peva              3. Oni pevaju

Kod nekih glagola 3. lice množine prezenta se dobije kada se na okrnjenu prezentsku osnovu doda nastavak - E.

Primer: Prezent glagola ŽELETI

Prezentska osnova ŽELI-

Okrnjena prezentska osnova ŽEL-

1. Ja želim                          1. Mi želimo

2. Ti želiš                            2. Vi želite

3. On/Ona/Ono želi              3. Oni žele

 

Glasovne promene pri građenju prezenta

Kod glagola kod kojih se infinitivna osnova završava na -K, -G ili -H (peći, seći, obući, teći, moći...). u svim licima jednine i množine, osim u 3. licu množine dolazi do palatalizacije u kojoj suglasnici K, G, H prelaze u Č, Ž, Š.

Primer:  Prezent glagola SEĆI

Infinitivna osnova SEK-, prezentska osnova SEČE-

1. Ja sečem                         1. Mi sečemo

2. Ti sečeš                           2. Vi sečete

3. On/ona/ono seče               3. Oni seku

Primer: Prezent glagola MOĆI

Infinitivna osnova MOG-, prezentska osnova MOŽE-,

1. Ja mogu                            1. Mi možemo

2. Ti možeš                           2. Vi možete

3. On/ona/ono može               3. Oni mogu

Kod glagola moći palatalizacija se ne vrši 1. licu jednine i 3. licu množine.