KVADRAT

Kvadrat je geometrijska figura sastavljena od četiri stranice jednake dužine, pri čemu su naspramne stranice paralelne, a uglovi između susednih stranica su 90o.

Osobine kvadrata:

- kvadrat je pravilni paralelogram,

- sve stranice kvadrata su jednake,

- svi uglovi kvadrata su pravi,

- dijagonale kvadrata su jednake, seku se pod pravim uglom i polove se,

- centar upisane kružnice i centar opisane kružnice nalaze se u preseku dijagonala kvadrata,

- poluprečnik kružnice upisane u kvadrat je jednak polovini stranice kvadrata

- poluprečnik kružnice opisane oko kvadrata jednak je polovini dijagonale kvadrata.

 

 

          Površina kvadrata: 

 

          Obim kvadrata :   

          Dijagona kvadrata:

 

         a  - stranica kvadrata

 

 PRAVOUGAONIK

Pravougaonik je geometrijska figura sastavljena od četiri stranice, pri čemu su naspramne stranice paralelne i jednake dužine, a uglovi između susednih stranica su 90o.  

Osobine pravougaonika:

- pravougaonik je paralelogram,

- naspramne stranice pravougaonika su jednake,

- svi uglovi pravougaonika su jednaki,

- dijagonale pravougaonika su jednake i polove se,

- centar opisane kružnice se nalazi u preseku dijagonala,

- poluprečnik kružnice opisane oko pravougaonika je jednak polovini dijagonale pravougaonika,

- u pravougaonik se ne može upisati kružnica.

 

 

          Površina pravougaonika 

 P = a . b

          Obim pravougaonika :   

 O = 2 (a  + b)

         

 

         a, b  - stranice pravougaonika