PLUSKVAMPERFEKAT

Pluskvamperfekat je složen i ličan glagolski oblik koji označava radnju koja se desila u prošlosti pre neke druge prošle radnje.

Primer:

Kada je nastavnica ušla u učionicu ja sam bio uradio čitav domaći.

Kad je ponovo otišao u veliki grad on već beše naviknuo na ogromnu gužvu.

 

Građenje pluskvamperfekta

Pluskvamperfekat se gradi  na dva načina:

1) Pomoću perfekta pomoćnog galgola BITI i radnog glagolskog prideva

Perfekat glagola BITI (u muškom rodu)

1. Ja sam bio                   1. Mi smo bili

2. Ti si bio                        2. Vi ste bili

3. On je bio                      3. Oni su bili

  Primer: Pluskvamperfekat glagola PEVATI

 Radni glagolski pridev  PEVAO, PEVALI (u muškom rodu)

1. Ja sam bio pevao          1. Mi smo bili pevali

2. Ti si bio pevao               2. Vi ste bili pevali

3. On je bio pevao             3. Oni su bili pevali

2) Pomoću imperfekta pomoćnog galgola BITI i radnog glagolskog prideva

Ovaj oblik pluskvamperfekta se retko upotrebljava u govoru i uglavnom se javlja u kjniževnim delima.

Imperfekat glagola BITI (u muškom rodu)

1. Ja bejah (beh)               1. Mi bejasmo (besmo)

2. Ti bejaše (beše)             2. Vi bejaste (beste)

3. On bejaše (beše)           3. Oni bejahu (behu)

Primer: Pluskvamperfekat glagola PEVATI

Radni glagolski pridev  PEVAO, PEVALI (u muškom rodu)

1. Ja bejah (beh) pevao        1. Mi bejasmo (besmo) pevali

2. Ti bejaše (beše) pevao      2. Vi bejaste (beste) pevali

3. On bejaše (beše) pevao    3. Oni bejahu (behu) pevali

       ili u skraćenom obliku

1. Ja beh pevao                    1. Mi besmo pevali

2. Ti beše pevao                   2. Vi beste pevali

3. On beše pevao                 3. Oni behu pevali