PERFEKAT

Perfekat je složen i ličan glagolski oblik koji označava radnju, stanje ili zbivanje koje se potpuno desilo u prošlosti, ili je započelo u prošlosti.

PrimerI:

Juče sam išao u bioskop. (Radnja se završila u prošlosti)

Prošle godine Milan je počeo da trenira fudbal. (Radnja započela u prošlosti)

 

Građenje perfekta

Perfekat se gradi se nesvršenog oblika prezenta glagola JESAM i radnog glagolskog prideva.

Prezent glagola JESAM

1. Ja sam                      1. Mi smo

2. Ti si                           2. Vi ste

3. On/ona/ono je            3. Oni su

Radni glagolski pridev je neličan i prost glagolski oblik koji govori da je radnja, stanje, ili zbivanje izvršeno i da su subjekti bili aktivni. Ima sva tri roda, u jednini i množini, a gradi se od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih glagola i nastavaka.

Nastavci za građenje radnog glagolskog prideva:

muški rod jednine   -          muški rod množine   - li  

ženski rod jednine  - la          ženski rod množine  - le  

srednji rod jednine  - lo          srednji rod množine  - la  

Primer: Perfekat glagola UČITI

1. Ja sam učio                                        1. Mi smo učili

2. Ti si učio                                             2. Vi ste učili

3. On je učio /ona je učila /ono je učilo      3. Oni su učili / one su učile / ona su učila

Prilikom građenja radnog galgolskog prideva dolazi do izuzetaka kod glagola čiji se infinitiv završava na - STI (jesti, sesti, plesti, rasti, pasti...) i glagola čiji se infinitiv završava na - ĆI (teći, peći, reći, seći, leći, moći...). Kod ovih glagola radni glagolski pridev se gradi od nepravilne ili krnje infinitivne osnove i nastavaka.

Primer:  Perfekat glagola JESTI

Od infinitivne osnova JED- odbije se samoglasnik -D, pa se na krnju osnovu JE- dodaju nastavci za građenje radnog glagolskog prideva.

1. Ja sam jeo                                        1. Mi smo jeli

2. Ti si jeo                                             2. Vi ste jeli

3. On je jeo /ona je jela /ono je jelo          3. Oni su jeli / one su jele / ona su jela

Primer:  Perfekat glagola RASTI

Od infinitivne osnova RAST- odbije se samoglasnik -T, pa se na krnju osnovu RAS- dodaju nastavci za građenje radnog glagolskog prideva, u svim licima osim kod lica muškog roda u jednini (rastao) kada samoglasnik -T ostaje, a između njega i nastavka za građenje radnog glagolskog prideva umeće se  - A  (nepostojano A).

1. Ja sam rastao                                          1. Mi smo rasli

2. Ti si rastao                                               2. Vi ste rasli

3. On je rastao /ona je rasla /ono je raslo       3. Oni su rasli / one su rasle / ona su rasla

Primer:  Perfekat glagola TEĆI

Na infinitivnu osnovu TEK- dodaju se nastavci za građenje radnog glagolskog prideva u svim licima, a s tim da se kod jednine muškog roda (tekao) ispred nastavka za građenje radnog glagolskog prideva umeće se  - A (nepostojano A)                            

1. Ja sam tekao                                          1. Mi smo tekli

2. Ti si tekao                                               2. Vi ste tekli

3. On je tekao /ona je tekla /ono je teklo       3. Oni su tekli / one su tekle / ona su tekla