zvezdica Oni su me naučili

(osvrt na narodne pevače i junake iz srpskih narodnih epskih pesama)

 U dugim i tamnim vekovima ropstva, zarobljeni i potlačeni srpski narod nije očajavao nad svojom teškom sudbinom već je stvarao pesme o hrabrim junacima nenadmašne snage, pameti i mudrosti pred čijim se junačkim podvizima nadmoćnost neprijatelja pretvarala u pepeo i prah. Narodni pevači, kao pripadnici ugnjetavanog naroda bili su pritisnuti turskim nedelima i zlom koje su činili, pa je u njima gorela plamena žudnja za osvetom, a iz te žudnje su se rodili prkosni i ratoborni likovi iz čijih junačkih podviga danas učimo o hrabrosti, istrajnosti i nepokolebljivosti naših slavnih predaka.

Ostavljeni na milost i nemilost surovom turskom neprijatelju, narodni pevači su kroz pesmu i zvuke gusala izlivali svu nagomilanu srdžbu uvređenih i slali svoje nepobedive junake da dele megdane, oslobađaju potlačene i kažnjavaju nasilnike zastupajući čovečnost i pravdu. Njihove pesme su živo svedočanstvo o neiscrpnoj snazi srpskog naroda, njegovoj nesalomljivoj otpornosti, istrajnosti i veri u sebe. Iz njih sam saznao da se srpski narod nikada nije pomirio sa ropstvom i životom bez pravde, časti i ljudskog dostojanstva, da nikada nije poklekao i potpuno se pokorio zavojevaču i da je uvek živeo sa nadom u srcu, verom u bolje sutra i nuništivim snom o slobodi. Hrabri srpski junaci su bili istinski zaštitnici našeg naroda, neustrašivi i nesalomivi ljudi ogromne snage, istrajni u svojim ciljevima i dosledni sebi i svojim idealima. Svojom hrabrošću, istrajnošću i odlučnošću da se odupru jačem neprijatelju i bez ikakvog straha krenu u borbu za slobodu svoje otadžbine, naučili su me da je sloboda najvažnija stvar na svetu, da se za nju vredi boriti i za nju umreti. Čovek bez slobode je kao ptica bez krila, kao jutro bez sunca i noć bez meseca. Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, a čovek koji živi bez bez časti i dostojanstva je obična ruševina, samo telo bez duha sa dušom okovanom u lance. Šta su to čast i dosrojanstvo čoveka i koliko oni vrede narodni pevači su me naučili svojim stihovima o neustrašivim podvizima srpskih junaka, njihovoj borbi za častan obraz i spremnosti da se žrtvuju samo da ga sačuvaju.

Boreći se vekovima za slobodu i opstanak, srpski narod je postao simbol otpora i prkosa raznim zavojevačima i nasilnicima, a pesme i priče o srpskim junacima su svedočanstvo te dugogodišnje borbe, njihove istrajnosti i nuništivosti. Čitajući o podvizima hrabrih i neustrašivih srpskih junaka, njihovim idealima, moralu, poštenju, ljubavi prema svom narodu i svojoj zemlji, naučio sam da je srpska zemlja izuzetna, sveta i nesosvojiva i da je te osobine stekla herojskim žrtvovanjem predaka u borbama za njenu slobodu. Narodni pevači i njihovi junaci su me naučili da je život bez ideala, slobode, časti i dostojanstva potpuno besmislen i ništavan. To se vrednosti koje su skuplje od spostvenog života i njih svaki čovek mora imati, jer u protivnom njegov život ne bi imao nikakvog smisla.

Boske