IMPERATIV

Imperativ (zapovedni način) je prost i ličan glagolski oblik kojm se izriče zapovest, molba, zabrana, podsticaj ili savet. Upotrebljava u upravnom govoru, u obraćanju govornika sagovorniku.

Primeri:

Marko, izlazi napolje odmah! (Zapovest)

Moilim te, dohvati  mi knjigu sa police.  (Molba)

Ne hranite životinje!  (Zabrana)

Kupite sveže jagode!  (Podsticaj)

Deco, da biste bili zdravi, jedite puno svežeg voća i povrća!. (Savet)

Imperativ ima oblike samo za 2. lice jednine i za 1. i 2. lice množine.

 Za 1. lice jednine nema oblik, jer sami sebi ne možemo naređivati, niti možemo sebe moliti, savetovati ili podsticati.

Kod 3. lica jednine i 3 lice množine nema oblik, jer se ne može naređivati nekome ko nije prisutan. Postoji mogućnost da se zapovest u ovom slučaju izrazimo rečcom NEKA i prezentom odgovarajućeg glagola u jednini ili množini.

Primeri:  

Neka uđe unutra! (Zapovest za 3. lice jednine)

Neka se jave sutra! (Zapovest  za 3. lice množine)

 

Građenje imperativa

Imperativ se gradi tako što se na prezentsku osnovu glagola dodaju odgovarajući nastavci.

Nastavci za građenje imperativa su:

1. lice jednine - ne postoji         1. lice množine  - imo

2. lice jednine   -                         2. lice množine   - ite

3. lice jednine - ne postoji           3. lice množine - ne postoji

Primer: Imperativ glagola SKOČITI

Prezentska osnova SKOČ -

Imperativ se gradi kada se na prezentsku osnovu SKOČ- dodaju nastavci za građenje imperativa.

1.     -                       1.  skočimo

2.  skoči                    2.  skočite

3.     -                       3.    -

ako se 3. lice množine prezenta završava na - JU

1. lice jednine - ne postoji         1. lice množine  - jmo

2. lice jednine   -                         2. lice množine   - jte

3. lice jednine - ne postoji           3. lice množine - ne postoji

 

Primer: Imperativ glagola CRTATI

Prezentska osnova CRTA-

Imperativ se gradi kada se na prezentsku osnovu CRTA- dodaju nastavci za građenje imperativa.

1.     -                      1.  crtajmo

2.  crtaj                    2.  crtajte

3.     -                      3.    -

 

Glasovne promene pri građenju imperativa

Kod glagola kod kojih se infinitivna osnova završava na -K, -G, ili -H  (peći, seći, obući, teći, pomoći...) u  imperativu dolazi do sibilarizacije, glasovne  promene kod koje suglasnici  K, G, H  prelaze u C, Z, S

Primer: Imperativ glagola OBUĆI

Prezentska osnova OBUK-

Imperativ se gradi kada se na prezentsku osnovu OBUK - dodaju nastavci za građenje imperativa i pri tome dolazi do sibilarizacije.

1.     -                       1.  obucimo

2.  obuci                    2.  obucite

3.     -                       3.    -