GLAGOLSKI PRILOG SADAŠNJI

Glagolski prilog sadašnji je prost i neličan glagolski oblik koji označava radnju koja se dešava istovremeno sa nekom drugom radnjom.

Gradi se tako što se na 3. lice množine prezenta doda nastavak - ĆI.

Primer: RADEĆI

Nesvršeni glagol RADITI

Oni  RADE (3. lice množine prezenta) + ĆI (nastavak) =  RADEĆI

Ovaj glagolski oblik gradi se samo od nesvršenih glagola. Ne može da se izgradi od svršenih glagola.

Primer: ČITAJUĆI

Nesvršeni glagol ČITATI

Oni ČITAJU (3. lice množine prezenta) +  ĆI  (nastavak) = ČITAJUĆI

Primer: Svršeni glagol PROČITATI

Oni PROČITAJU + nastavak  ĆI = PROČITAJUĆI  - NEPOSTOJEĆA REČ

 

Služba u rečenici

U rečenici glagolski prilog sadašnji (sam ili u skupu s drugim rečima)  najčešće ima službu:

☼  priloške odredbe za vreme

☼  priloške odredbe za način

☼  priloške odredbe za uzrok

Glagolski prilog sadašnji  kao priloška odredba za vreme (odgovor na pitanje KADA?):

Primer: Ulazeći u učionicu, čuo sam muziku.

Glagolski prilog sadašnji kao priloška odredba za način (odgovor na pitanje KAKO?):

Primer: Idem kući pevajući.

Glagolski prilog sadašnji kao priloška odredba za uzrok (odgovor na pitanje ZAŠTO?):

Primer: Plašeći se kontrolnog, nije otišla u školu.

Glagolski prilog sadašnji upotrebljava se i kao pravi pridev.

Primer:  PUTUJUĆE pozorište, SVETLEĆA reklama, LETEĆI tanjir

     Pravilo piši odričnu rečcu NE!

Odrična rečca NE se piše odvojeno kada se glagolski prilozi sadašnji koriste kao glagol.

Primeri:  

Maja je pojela celu čokoladu, ne misleći na svoju sestru.

Boris je napustio stadion, ne želeći da gleda poraz svog tima.

Odrična rečca NE se piše zajedno kada se glagolski prilog sadašnji koristi kao pridev.

Primeri:  Ovo je za mene nemoguća misija.