GLAGOLSKI PRILOG PROŠLI

Glagolski prilog prošli je prost i neličan glagolski oblik koji označava radnju koja se dešava pre radnje iskazane predikatom rečenice.

Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu doda nastavak -VŠI. Iako može da se gradi od oba vida glagola, češći su oblici građenja ovog glagolskog oblika od glagola svršenog vida.

Primer: URADIVŠI

Svršeni glagol URADITI

URADI (infinitivna osnova) + VŠI (nastavak) =  URADIVŠI

Ako se infinitivna osnova završava na suglasnik (peći, moć, proći...) ispred nastavka -VŠI umeće se samoglasnik A.

Primer: PEKAVŠI

Nevršeni glagol PEĆI

PEK (infinitivna osnova)  + A (umetnuto) +  VŠI (nastavak) =  PEKAVŠI

 

Izuzeci

Kod nekih glagola čija se infinitivna osnova završava na đ (doći, otići, izaći) nastavak -VŠI se ne dodaje na infinitivnu osnovu. Ovi glagoli predstavljaju izuzetke.

Primer:  doći - DOŠAVŠI, otići - OTIŠAVŠI, izaći - IZAŠAVŠI

 

Služba u rečenici

U rečenici glagolski prilog prošli (sam ili u skupu s drugim rečima)  najčešće ima službu:

☼  priloške odredbe za vreme

☼  priloške odredbe za način

☼  priloške odredbe za uzrok

Glagolski prilog prošli  kao priloška odredba za vreme (odgovor na pitanje KADA?):

Primer:  Stigavši na plažu, on se pozdravi sa društvom

Glagolski prilog sadašnji kao priloška odredba za način (odgovor na pitanje KAKO?):

Primer:  Uhvatio je loptu skočivši iz sve snage.

Glagolski prilog sadašnji kao priloška odredba za uzrok (odgovor na pitanje ZAŠTO?):

Primer:  Ne mogavši da zaspi, izašao je da prošeta.. (ZAŠTO?)

Glagolski prilog prošli glagola BITI upotrebljava se i kao pravi pridev.

Primer:  BIVŠA učenica, BIVŠI direktor, BIVŠE odeljenje

     Pravilo piši odričnu rečcu NE!

Odrična rečca NE se piše odvojeno kada se glagolski prilozi prošli koristi kao glagol.

Primeri:  

Maja je pojela celu čokoladu, ne mislivši na svoju sestru.

Boris je napustio stadion, ne mogavši da gleda poraz svog tima.