FUTUR I

Futur I (futur prvi) je složen i ličan glagolski oblik koje služi za opisivanje radnje, stanja ili zbivanja koji će se desiti u budućnosti.

 

Građenje futura I

Futur prvi se gradi na dva načina.

Prvi način građenja futura prvog je od skraćenog oblika prezenta pomoćnog glagola HTETI i infinitiva glagola koji se menja u budućem vremenu.

Primeri:

Sutra ću napisati domaći zadatak.

Skraćeni oblik prezenta glagola HTETI:

1. Ja ću                         1. Mi ćemo

2. Ti  ćeš                       2. Vi ćete

3. On/Ona/Ono će          3. Oni će

Futur I glagola NAPISATI:

1.  ću napisati                     1.  ćemo napisati

2.  ćeš napisati                   2.  ćete napisati

3.  će napisati                     3.  će napisati

U srpskom jeziku umesto infinitivna češće se primenjuje konstrukcija da + prezent glagola.

Primeri:

Sutra ću da napišem domaći zadatak.

Drugi način građenja futura I je dodavanjem kraćeg oblika prezenta pomoćnog glagola HTETI na infinitivnu osnovu glagola.

Primeri:

Napisaću domaći zadatak sutra.

Futur I glagola NAPISATI:

Infinitivma osnova: NAPISA -

1.  napisaću                     1.  napisaćemo

2.  napisaćeš                   2.  napisaćete

3.  napisaće                     3.  napisaće

   

Kod glagola kod kojih se infinitiv završava na - ĆI (reći, ići, doći, stići, peći...) koristi se samo prvi način građenja Futura I.

Pravilno: Doći ću večeras. Večeras ću doći.

Nepravilno: Doćiću večeras.