zvezdica Čudesna sprava

 Čudesna sprava je izlizani džepni sat koji je deda Rade dobio na čuvanje od svog prijatelja i pobratima Petaka.

Deda se bojao svih sprava, nije volio da ih gleda, niti da ih dodiruje. Jedino je o satu svog prijatelja imao drugačije mišljenje. Za njega sat nije bio obična sprava, već jedno tajanstveno biće koje živi svojim tajnim životom. Smatrao ga je čudesnom spravom, čistom i izuzetno mudrom.  Kad mu je prijatelj stavio u ruku to čudesno biće, deda ga je gledao sa strahopoštovanjem kao da u ruci ima neku svetinju. Pošto niko u porodici nije znao da gleda u sat i da odredi tačno vreme, deda je sat stavio u svoj sanduk. Odlučio je da ga tu čuva sve dok se ne vrati njegov prijatelj.  Sat je dugo vremena bio zaključan u sanduku i na njega su svi zaboravili. Kada je dečak Baja naučio u školi da gleda u sat molio je dedu da ga izvadi iz sanduka, ali deda nije hteo da ispuni njegovu želju. Bio je nepoverljiv i čudio se kako dete može da zna takve stvari. Sat je bio njegova jedina veza sa njegovim prijateljem i bojao se da tako vrednu stvar stavi u dečije ruke, a kad njegov prijatelj nije došao na strašno se zabrinuo. Verovao je da će mu upravo sat. ta čudna sprava, reći da li je njegov prijatelj živ i zdrav. Dok ga je pružao unuku strepio je i bio sav u grču, ali kada je unuk navio i on  počeo da kuca, deda se puno obradovao. Sat je bio živ i njegovo srce je kucalo,  a dok god je on živ i njegov prijatelj živ, jer drugačije nije moglo da bude.

Jedan običan sat za dedu je bio čudesna sprava, jer je čvrsto verovao u njegovu moć. Bio je ubeđen da srce sata kuca i da svaki taj otkucaj predstavlja otkucaj srca njegovog prijatelja. Dok sat živi, živi i njegov prijatelj, a to saznanje unelo mir u dedino srce i otklonilo njegove brige.

Boske
ČUDESNA SPRAVA - Branko Ćopić

Književni rod:
Autorska dečja pripovetka

Književni rod:
Epika

Tema:
Strahopoštovanje dede prema satu

Glavni likovi:
Dečak Baja (pripovedač), deda Rade

Poruke:
Ne treba gubiti nadu i veru, jer onaj ko veruje je jak i jači od svih. Treba verovati. Ne treba pristupati stvarima sa predrasudama. Kada imamo neki problem, ne treba bežati od njega, već mu se treba suprotstaviti.

 

Analiza

Čudesna sprava je kratka priča iz zbirke pripovetki "Bašta sljezove boje".  Ova zbirka je podeljena u tri celine: "Jutra plavog sljeza", "Nemirni ratnik" i "Dani crvenog sljeza" i obuhvata 54 priče. Iako su priče nezavisne i svaka od njih je priča za sebe, sve one čine jednu pripovednu celinu, jer ih čvrsto povezuje jedna jedinstvena misao i značenje,  isti  glavni likovi (deda Rade, stric Nidžo, samardžija Petak), isti narator (dečak Baja), kao i isto vreme i ambijent.  Pisac se seća događaja iz prošlosti i u pripovetkama opisuje dane svog detinjstva ispunjene dragim likovima, među kojima posebno mesto zauzima njegov voljeni deda Rade.

Tema priče ,,Čudesna sprava " je dedin donos prema satu u kome je video „ tajanstveno biće koje živi svojim zagonetnim životom“ i prema kome je osećao strahopoštovanje. U priči ima dosta elemenata naracije, a susrećemo se i sa brojnim dijalozima, dinamičkim i statičkim motivima i retrospektivnim kazivanjem. Preko dinamičkog motiva straha, opisuje se koliko se deda plašio sprava, a preko statičkog motiva sata, opisuju se sve sprave kojih se deda plašio. Jedan od sporednih motiva je mlin u koji deda i unuk odlaze i ostaju do kasno da bi gledali zvezde. Mlin je mesto na kom se pričaju priče, odnosno mesto na kom se spajaju svet priče i realni svet.  

 

Dinamički motivi su motivi kretanja radnje. Oni aktiviraju radnju neke priče, ubrzavaju njen tok i vode je od uvoda ka raspletu. Svaki novi dinamički motiv je novi trenutak u razvoju događaja.

Statički motivi su motivi kojim se zadržava kretanje radnje. Oni vraćaju pričanje radnje u prošlost i usporavaju je, a pomoću njih pisac izražava svoje sećanje, snove ili neko svoje razmišljanje.